Johtoryhmä

Klikkaamalla kuvia saat lisätietoa johtoryhmän jäsenistä.

 • Timo Lappalainen

  Timo Lappalainen

  Toimitusjohtaja

   

  Diplomi-insinööri
  s. 1962

  Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän puheenjohtaja 1.1.2008 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Toimitusjohtaja 2008–, Alkuperälääkkeet ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköiden johtaja 2005–2007, OrionPharma -tulosyksikön varatoimitusjohtaja 2003–2005 ja lääkeliiketoiminnan kehitysjohtaja 1999–2003
  Leiras Oy: kansainvälisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 1994–1999
  Finvest Oy: liiketoiminnan kehitysjohtaja sekä Saksan tytäryhtiön toimitusjohtaja 1989–1993
  Arthur Andersen -yhtiö Chicagossa, Yhdysvalloissa: konsultti 1987–1988

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

  Hallituksen jäsen: Vaisala Oyj 2011–, Kemianteollisuus ry 2008–, Sydäntutkimussäätiö 2010–
  Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta 2009–

 • Satu Ahomäki

  Satu Ahomäki

  Kauppatieteiden maisteri
  s. 1966

  Johtaja, Global Sales 1.10.2010 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, Global Sales 2010–, Eläinlääkkeet-tulosyksikön johtaja 2008–2010, liiketoiminnan kehittämisyksikön johtaja 2006-2007, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2005, Projektihallintoyksikön projektijohtaja ja projektipäällikkö Hormonihoidot ja Urologia -terapia-alueella 2000–2004, eri tehtävissä T&K:ssa, mm. tutkimuspäällikkönä 1992–1999.

 • Markku Huhta-Koivisto

  Markku Huhta-Koivisto

  Diplomi-insinööri, MBA
  s. 1956

  Johtaja, Erityistuotteet ja Fermion 1.11.2006 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, Erityistuotteet ja Fermion 2006–, Orion Pharman toimitusketjun johtaja 2004–2006, Fermion Oy:n toimitusjohtaja 2004–2005, Orion-yhtymä Oyj: Orion Pharman
  toimitusketjun johtaja 2002–2004, informaatiojärjestelmän ja muutosprojektin
  johtaja 2000–2002, aluemyyntijohtaja 1998–2000 ja materiaalitoimintojen johtaja 1996–1998, Orion-Farmos lääketeollisuuden materiaalitoimintojen johtaja 1991–1996, Farmos Oy:n Lääkeryhmän materiaalijohtaja 1990–1991 ja materiaalipäällikkö 1987–1990, Lääkefarmoksen käyttöpäällikkö 1984–1987 ja tuotannonsuunnittelupäällikkö 1982–1983
  Oy Santasalo-Sohlberg Ab: kehitysinsinööri 1981–1982

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

  Hallituksen jäsen: Pharmaservice Oy 2011–
  Huoltovarmuuskeskuksen Terveydenhuoltosektorin jäsen 2007–

 • Olli Huotari

  Olli Huotari

  Varatuomari, LL.M.
  s. 1966

  Johtaja, Esikuntatoiminnot (ml. Henkilöstöhallinto, Immateriaalioikeudet, Lakiasiat ja Viestintä) 1.7.2006 alkaen

  Orion Oyj:n hallituksen sihteeri 1.10.2002 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, Esikuntatoiminnnot 2006–, Orion Pharman henkilöstöjohtaja ja Orion-konsernin henkilöstön kehittämisjohtaja 2005–2006, konsernin päälakimies 2002–2006, konsernihallinnon lakimies 1996–2002
  Kentin yliopisto Englannissa: Master of Laws in International Commercial Law -tutkinto1995–1996
  Asianajotoimisto Jouko Penttilä Oy: lakimies 1992–1995

 • Liisa Hurme

  Liisa Hurme

  Filosofian tohtori (Biokemia)
  s. 1967

  Johtaja, Alkuperälääkkeet 1.1.2008 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, Alkuperälääkkeet 2008–, Urologia ja Onkologia -alueen liiketoimintajohtaja 2005–2007, Hormonihoidot ja Urologia -terapia-alueen lääkekehitysohjelmien projektijohtaja 2004–2005, Porftolionhallinta-yksikön portfoliopäällikkö 2002–2004, Projektihallinto-yksikön projektipäällikkö 2001–2002, Hormonihoidot-terapia-alueen tutkija ja projektipäällikkö 1999–2001
  Pharmacia & Upjohn: Diagnostiikka-yksikön tutkija Ruotsissa sekä tuotekehitystutkija Saksassa (ELIAS GmbH) ja Ranskassa (Institute Pasteur) 1995–1999

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

  Hallituksen jäsen: Suomen Bioteollisuus ry. FIB 2010–
  Jäsen: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Economic & Social Policy Committee 2010–

 • Jari Karlson

  Jari Karlson

  Kauppatieteiden maisteri
  s. 1961

  Johtaja, Talous ja hallinto 1.8.2002 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, Talous ja hallinto 2002–, Orion Pharman talousjohtaja 2001–2002
  Kuusakoski Group Oy: konsernin talouspäällikkö 1999–2001
  Genencor International Inc: Controller, Euroopan ja Aasian toimintojen suunnittelujohtaja ja Euroopan alueen talousjohtaja 1990–1999
  Cultor Oy: biokemian ryhmän talouspäällikkö1988–1989

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

  Hallituksen jäsen: Eläke-Tapiola 2010–, Suomen eläinlääketieteen säätiö 2011–

 • Virve Laitinen

  Virve Laitinen

  Diplomi-insinööri, MBA
  s. 1972

  Johtaja, Toimitusketju 1.1.2012 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, toimitusketju 2012–, Talousosasto, Business Planning and Control -toiminnon johtaja 2007–2011, Toimitusketju, teollistaminen ja sopimusvalmistus, päällikkö 2001–2006, Toimitusketju, kehitysinsinööri 1997–2000

 • Reijo Salonen

  Reijo Salonen

  Professori, dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori
  s. 1956

  Johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Chief Medical Officer 1.11.2006 alkaen

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Chief Medical Officer 2006–
  Pfizer: Neurology, Psychiatry and Opthalmology -terapia-alueen johtaja sekä Neurotieteet-terapia-alueesta vastaava johtaja 2004–2006
  GlaxoSmithKline: neurotieteiden kliinisen kehityksen ja Medical Affairs -osaston johtaja 2002–2004
  GlaxoSmithKline: neurologian ja GI-kanavan sairauksien kliinisestä kehityksestä vastaava johtaja 2001–2002
  GlaxoWellcome: keskushermostoterapiaryhmän lääketieteellisen strategian ja viestinnän johtaja 1999–2001, neurologian ja psykiatrian lääketieteellinen johtaja
  Medical Affairs ja Commercial Strategy -ryhmissä 1998–1999, migreenin lääketieteellinen strategiajohtaja Yhdysvalloissa 1997–1998, lääketieteellinen johtaja Suomessa 1995–1997

  Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

  Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Lääketieteen Säätiö 2011–
  Jäsen: European Brain Council Industry Board 2006–, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Research Directors Group 2007–, Turun Yliopiston neuvottelukunta 2010–

 • Pekka Konsi

  Pekka Konsi

  Diplomi-insinööri
  s. 1948

  Johtaja, Toimitusketju 1.11.2006 – 31.12.2011

  Keskeinen työura

  Orion Oyj: Johtaja, toimitusketju 2006–2011, Lääkevalmistetuotannon tehtaanjohtaja Espoossa ja Kuopiossa 1994–2006, Suunnittelujohtaja 1988–1994, Teknillisen suunnittelun päällikkö 1977–1988

  Ennen tuloaan Orioniin Pekka Konsi työskenteli Helsingin teknillisessä korkeakoulussa assistenttina ja osa-aikaisesti insinööritoimistossa.

 • Liisa Remes

  Liisa Remes

  Tutkimusassistentti

  Liisa Remes on konsernin johtoryhmässä henkilöstön edustajana.