HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET¹


31.12.2011 A-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta B-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta² Osakkeita yhteensä, kpl Osuus koko osake-kannasta, % Osuus kaikista äänistä, %
Hannu Syrjänen, puheenjohtaja 10 000 0 6 795 1 804 16 795 0,01 0,02
Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja 112 500 0 90 320 1 228 202 820 0,14 0,24
Sirpa Jalkanen 0 0 3 146 902 3 146 0,00 0,00
Eero Karvonen 546 200 0 23 409 902 569 609 0,40 1,10
Heikki Westerlund 0 0 1 809 902 1 809 0,00 0,00
Jukka Ylppö 1 247 136 0 293 143 902 1 540 279 1,09 2,53
Hallitus yhteensä 1 915 836 0 418 622 6 640 2 334 458 1,66 3,89
¹ Osakeomistukset sisältävät myös määräysvaltayhteisöjen omistuksen.

² Hallituksen jäsenten omistukseen vuonna 2011 tulleet B-osakkeet ovat tulleet heille osakkeina maksettuina osuuksina vuosipalkkiosta.JOHTORYHMÄN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET¹


31.12.2011 A-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta B-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta Osakkeita yhteensä, kpl Osuus koko osake-kannasta, % Osuus kaikista äänistä, %
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja 0 0 33 050 14 000 33 050 0,02 0,00
Satu Ahomäki 0 0 10 276 5 600 10 276 0,01 0,00
Markku Huhta-Koivisto 0 0 21 000 785 21 000 0,01 0,00
Olli Huotari 0 0 10 965 5 250 10 965 0,01 0,00
Liisa Hurme 0 0 11 675 3 955 11 675 0,01 0,00
Jari Karlson 0 0 18 510 5 250 18 510 0,01 0,00
Pekka Konsi 428 0 11 919 5 250 12 347 0,01 0,00
Reijo Salonen 0 0 17 080 8 400 17 080 0,01 0,00
Johtoryhmä yhteensä² 428 0 134 475 48 490 134 903 0,10 0,01
¹ Osakeomistukset sisältävät myös määräysvaltayhteisöjen omistuksen.

² Henkilöstön edustajana johtoryhmässä toimiva Liisa Remes ei kuulu yhtiön julkiseen sisäpiiriin.