ORIONIN OSAKKEIDEN PERUSTIETOJA


31.12.2011 A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. € 29,4 62,8 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, € 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 44 993 218 96 264 610 141 257 828

% koko osakekannasta 32 % 68 % 100 %

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ,kpl 413 754 413 754
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 44 993 218 95 850 856 140 844 074
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl

1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 899 864 360 95 850 856 995 715 216
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 19 343 44 349 57 188
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.