OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
2011 2010 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 1,49 1,31 +13,5 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,49 1,31 +13,5 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, € 1,10 1,26 -13,0 %
Osakekohtainen oma pääoma, € 3,55 3,32 +6,9 %
Osakekohtainen osinko, € 1,30¹ 1,20 +8,3 %

Osingonjakosuhde, % 87,2 % 91,6 %
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kpl 140 827 159 140 917 406

¹ Vuoden 2011 osakekohtainen osinko 1,30 euroa on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus esittää jaettavaksi pääoman palautuksena 0,12 euroa osakkeelta.