OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET1.7.2006 - 31.12.2011 A-osakkeita B-osakkeita Osakkeita yhteensä Ääniä yhteensä Osakepääoma, milj. €
Osakemäärä 1.7.2006 56 397 540 84 860 288 141 257 828 1 212 811 088 92,2
Osakkeiden muunnot 2006 -843 300 843 300


Osakemäärä 31.12.2006 55 554 240 85 703 588 141 257 828 1 196 788 388 92,2
Osakkeiden muunnot 2007 -2 995 552 2 995 552


Osakemäärä 31.12.2007 52 558 688 88 699 140 141 257 828 1 139 872 900 92,2
Osakkeiden muunnot 2008 -1 118 020 1 118 020
Omien osakkeiden hankinta -350 000
Omien osakkeiden luovutus 25 164


Osakemäärät 31.12.2008
Osakemäärä yhteensä 51 440 668 89 817 160 141 257 828 1 118 630 520 92,2

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 51 440 668 89 492 324 140 932 992 1 118 305 684 92,2
Osakkeiden muunnot 2009 -100 000 100 000
Omien osakkeiden luovutus 44 806
Osakemäärät 31.12.2009

Osakemäärä yhteensä 51 340 668 89 917 160 141 257 828 1 116 730 520 92,2
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 51 340 668 89 637 130 140 977 798 1 116 450 490 92,2
Osakkeiden muunnot 2010 -3 777 103 3 777 103


Omien osakkeiden hankinta
-302 230


Omien osakkeiden luovutus 65 606
Osakemäärät 31.12.2010

Osakemäärä yhteensä 47 563 565 93 694 263 141 257 828 1 044 448 909 92,2

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 47 563 565 93 177 609 140 741 174 1 043 932 255 92,2
Osakkeiden muunnot 2011 -2 570 347 2 570 347


Omien osakkeiden luovutus 102 900


Osakemäärät 31.12.2011

Osakemäärä yhteensä 44 993 218 96 264 610 141 257 828 996 128 970 92,2

Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 44 993 218 95 850 856 140 844 074 995 715 216 92,2