SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT¹

 

31.12.2011 A-osakkeita B-osakkeita Osakkeita yhteensä % osakkeista Ääniä yhteensä % äänistä Järjestys äänimäärän mukaan
1. Erkki Etola ja yhtiöt 2 500 000 0 2 500 000 1,77 % 50 000 000 5,02 % 1.
  Etola Erkki 200 000 0     4 000 000    
  Etola Oy 2 300 000 0     46 000 000    
2. Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. ja yhtiöt 2 083 360 0 2 083 360 1,47 % 41 667 200 4,18 % 2.
  Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. 1 034 860 0     20 697 200

  Tukinvest Oy 1 048 500 0     20 970 000

3. Kansaneläkelaitos 0 1 658 368 1 658 368 1,17 % 1 658 368 0,17 % 19.
4. Orionin Eläkesäätiö² 1 350 624 292 699 1 643 323 1,16 % 27 305 179 2,74 % 4.
5. Jouko Brade ja yhtiöt 1 157 715 461 645 1 619 360 1,15 % 23 615 945 2,37 % 6.
  Brade Jouko 255 800 29 600     5 145 600

  Brade Oy 726 100     14 620

  Medical Investment Trust Oy 900 000 430 210     18 430 210

  Lamy Oy 1 152 235     23 275

  Helsinki Investment Trust Oy 37 1 000     1 740

  Helsinki Securities Oy 0 100     100

  Töölö Trading Oy 0 100     100

  Botnia Trading Oy 0 300     300

6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 577 440 0 1 577 440 1,12 % 31 548 800 3,17 % 3.
7. Ylppö Jukka 1 247 136 293 143 1 540 279 1,09 % 25 235 863 2,53 % 5.
8. Aho Group Oy:n määräysvaltaäänet 1 142 346 2 929 1 145 275 0,81 % 22 849 849 2,29 % 7.
  Helsingin Lääkärikeskus Oy 658 230 4     13 164 604

  Kliinisen Kemian Tutkimussäätiö 105 000 0     2 100 000

  Aho Juhani 335 709 0     6 714 180

  Aho Kari Jussi 21 641 0     432 820

  Porkkala Miia 5 115 0     102 300

  Lappalainen Annakaija 4 944 2 500     101 380

  Aho Antti 7 792 0     155 840

  Aho Ville 3 915 425     78 725

9. Into Ylppö ja määräysvaltaäänet 776 736 240 200 1 016 936 0,72 % 15 774 920 1,58 % 9.
  Ylppö Into 577 936 240 200     11 798 920

  Ylppö Eeva 106 400 0     2 128 000

  Ylppö Aurora 92 400 0     1 848 000

10. Saastamoisen Säätiö 889 996 0 889 996 0,63 % 17 799 920 1,79 % 8.
11. Eero Karvonen ja yhtiöt 546 200 23 409 569 609 0,40 % 10 947 409 1,10 % 10.
  Karvonen Eero 73 170 6 738     1 470 138  
  EVK-Capital Oy 473 030 16 671     9 477 271

12. Laakkonen Yrjö Ilmari 417 000 25 000 442 000 0,31 % 8 365 000 0,84 % 12.
13. Maritza Salonen ja määräysvaltaäänet 432 146 0 432 146 0,31 % 8 642 920 0,87 % 11.
  Salonen Maritza 363 046 0     7 260 920

  Maritza ja Reino Salosen säätiö 69 100 0     1 382 000

14. Orion-Farmos Tutkimussäätiö 132 996 282 514 415 510 0,29 % 2 942 434 0,30 % 17.
15. Suomen Kulttuurirahasto 0 405 570 405 570 0,29 % 405 570 0,04 % 20.
16. Salonen Ilkka 201 865 137 670 339 535 0,24 % 4 174 970 0,42 % 14.
17. Lenko Hanna-Liisa 160 000 158 000 318 000 0,23 % 3 358 000 0,34 % 16.
18. Kytilä Arja 309 960 4 740 314 700 0,22 % 6 203 940 0,62 % 13.
19. Pohjois-Karjalan Kirjapaino 110 000 200 000 310 000 0,22 % 2 400 000 0,24 % 18.
20. Salonen Seppo 194 497 113 000 307 497 0,22 % 4 002 940 0,40 % 15.
20 suurinta yhteensä 15 230 017 4 298 887 19 528 904 13,83 % 308 899 227 31,01 %
Hallintarekisteröidyt 572 773 42 962 027 43 534 800 30,82 % 54 417 487 5,5 %  
Muut 29 190 428 48 589 942 77 780 370 55,1 % 632 398 502 63,5 %
Orionin hallussa olevat omat osakkeet² 0 413 754 413 754 0,3 % 413 754 0,0 %
Kaikki yhteensä 44 993 218 96 264 610 141 257 828 100,0 % 996 128 970 100,0 %

 


                 

¹ Luettelossa on ilmoitettu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien suorat omistukset äänimäärineen, osakkeenomistajalla olevaan äänimäärään rinnastettavat liikkeeseenlaskijan tiedossa olevat osakkeenomistajan määräysvallassa olevalla yhteisöllä tai säätiöllä olevat äänimäärät, osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiöllä ja eläkekassalla olevat äänimäärät sekä muut äänimäärät, joiden käytöstä osakkeenomistaja voi yksin tai yhdessä kolmannen kanssa päättää tekemänsä sopimuksen nojalla tai muutoin.

 

² Ei äänioikeutta yhtiökokouksissa

 

26.9.2011 Orion Oyj:n saaman arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä on 22.9.2011 tehdyillä kaupoilla noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Capital Research and Management Companyn hallinnoimissa rahastoissa oli ilmoituksen mukaan  7 196 174  B-sarjan osaketta, niiden osuus Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli 5,0944 % ja osuus äänimäärästä 0,7135 %.