TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ


1.1. - 31.12.2011 A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 4 585 668 77 594 384 82 180 052

Vaihdon osuus osakemäärästä, % 9,9 % 81,8 % 58,2 %
Vaihto, milj. € 73,8 1 248,2 1 322,0
Päätöskurssi 31.12.2010, € 16,40 16,37

Alin kurssi, € (A ja B 9.8.2011) 13,10 13,19

Keskikurssi, € 16,09 16,09

Ylin kurssi, € (A 3.6.2011, B 1.6.2011) 18,05 18,14
Päätöskurssi 31.12.2011, € 15,18 15,05
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. € 683,0 1 442,6 2 125,6