1. Toimintasegmentit

 

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat konsernin strategisia liiketoiminta-alueita. Toimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Raportoitavat segmentit ovat Lääkeliiketoiminta ja Diagnostiikkaliiketoiminta. Lääkeliiketoiminta kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Diagnostiikkaliiketoiminta kehittää, valmistaa ja markkinoi diagnostisia testejä.

 

Segmentin varat ja velat ovat eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä tavalla kohdistettavissa segmenteille. Konsernierät sisältävät vero- ja rahoituseriä, koko konsernille yhteisiä eriä sekä segmenttien välisten tapahtumien eliminoinnit. Investoinnit koostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä.

 

Segmenttien välinen hinnoittelu on markkinahintapohjaista.

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

 

             
Lääkeliiketoiminta
Diagnostiikka- liiketoiminta
Konsernierät
Konserni
milj. €

2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
Tavaroiden myynti             822,2 773,1   49,5 46,0         871,6 819,1
Palveluiden myynti             1,7 2,1   0,0 0,0         1,8 2,1
Rojaltit ja etappimaksut             44,5 28,7   0,0 0,0         44,5 28,7
Myynti konsernin ulkopuolelle             868,4 803,9   49,5 46,1         917,9 849,9
Segmenttien välinen myynti             2,2 2,4   0,0 0,0   -2,2 -2,4      
Liikevaihto

  870,6 806,2   49,5 46,1   -2,2 -2,4   917,9 849,9
                                     
Liikevoitto             287,6 252,2   4,9 6,1   -9,5 -4,1   282,9 254,2
Varat             597,5 527,7   44,4 34,2   137,1 183,9   779,1 745,8
Velat             132,2 102,1   17,4 9,1   129,6 167,3   279,1 278,4
Investoinnit             38,8 36,2   10,4 2,5   0,3 0,5   49,5 39,2
Poistot             34,0 33,8   1,9 1,7   0,5 0,6   36,4 36,1
Arvonalentumiset             6,4 2,8               6,4 2,8
Arvonalentumisten peruutukset                       -0,2     -0,2  
                                     
Liiketoiminnan rahavirta             286,2 262,8   5,5 4,3   -92,8 -58,0   198,9 209,1
Investointien rahavirta             -34,2 -31,4   -9,9 -2,4   0,1 2,9   -43,9 -30,9
Rahoituksen rahavirta                               -199,7 -182,2
Henkilöstö keskimäärin, hlöä             2 991 2 814   312 297   25 26   3 328 3 137
                                     
                                     

Konsernieriin sisältyy konsernieliminointeja seuraavasti: liikevaihto 2,2 (2010: 2,4) miljoonaa euroa, liikevoitto 0,0 (2010: 0,2) miljoonaa euroa, varat ja velat 12,1 (2010: 6,3) miljoonaa euroa. Muut konsernierät ovat konsernihallinnon kuluja sekä segmenteille kohdistamattomia rahoitus- ja muita eriä.

 

 

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

 

milj. €    

 

2011 2010
Lääkeliiketoiminta                               870,6 806,2
  Alkuperälääkkeet                               408,9 370,9
  Erityistuotteet                               320,8 298,6
  Eläinlääkkeet                               67,8 67,5
  Fermion                               43,3 44,9
  Sopimusvalmistus ja muut                             29,7 24,4
Diagnostiikkaliiketoiminta                               49,5 46,1
Konsernierät                               -2,2 -2,4
Konserni yhteensä                               917,9 849,9
                                     

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

 

Maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat ja investoinnit esitetään niiden sijaintimaan mukaan.

                   Pohjois-            


Suomi
Skandinavia
Muu Eurooppa
Amerikka
Muut maat
Konserni
milj. € 2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
Myynti konsernin ulkopuolelle 240,7 229,2   120,2 114,0   308,5 292,2   127,9 109,9   120,6 104,6   917,9 849,9
Varat 714,8 688,8   24,5 22,4   39,8 34,5               779,1 745,8
Investoinnit 49,0 38,5   0,3 0,1   0,3 0,5               49,5 39,2
                                     

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.