10. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä


milj. €
2011 2010
Kirjanpitoarvo 1.1.
1,3 0,1
Osakkuusyrityksen hankinta
0,0 1,3
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,4 1,3
KONSERNIN OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSET


Omistusosuus, %, 31.12. Kotipaikka 2011 2010
Hangon Puhdistamo Oy Hanko 50,0 % 50,0 %
Regattalämpö Oy Hanko 42,6 % 42,6 %
Pharmaservice Oy Helsinki 49,0 % 49,0 %
Hangon Puhdistamo Oy:n toimialana on omistajayritysten jäteveden puhdistus. Regattalämpö Oy tuottaa kiinteistöpalveluita omistajayritysten asuintaloille. Yritykset toimivat omakustannusperiaatteella kulut kattaen ja voittoon pyrkimättä, joten niiden vaikutus tuloslaskelmaan ja taseeseen on vähäinen. Pharmaservice Oy tuottaa annosjakelun tukipalveluita apteekeille.


KONSERNIN OSAKKUUSYRITYSTEN YHTEENLASKETUT TALOUDELLISET TIEDOT


milj. €
2011 2010
Varat
2,9 3,2
Velat
3,7 3,8
Liikevaihto
4,6 4,9
Tilikauden voitot (+) ja tappiot (-)
-0,1 -0,3
Osakkuusyritysten viimeisimmät saatavissa olevat tilinpäätökset ovat vuosilta 2010 ja 2009.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.