13. Laskennalliset verosaamiset ja -velat


LASKENNALLISET VEROSAAMISET


milj. €, 31.12. 2011 2010
Eläkevelvoitteet 0,1 0,1
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 0,9 1,3
Vahvistetut tappiot 1,1
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 0,4 0,4
Yhteensä 1,4 2,9LASKENNALLISET VEROVELAT


milj. €, 31.12. 2011 2010
Poistoero ja varaukset 24,6 27,3
Eläkesaaminen 9,2 8,2
Konserniyhdistelyn ja -eliminointien vaikutukset 0,4 0,5
Vaihto-omaisuuteen aktivoidut kulut 5,4 5,5
Muut veronalaiset tilapäiset erot 2,6 3,3
Yhteensä 42,2 44,8LASKENNALLISTEN VEROJEN MUUTOKSET


milj. € 2011 2010
Eläkesaamiset ja -velvoitteet -1,0 -0,4
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate -0,4 -0,2
Verotuksellisten tappioiden arvion muutos -1,5
Poistoero ja varaukset 2,7 -0,3
Konserniyhdistelyn vaikutukset 0,1 0,0
Vaihto-omaisuuteen aktivoidut kulut 0,1 -0,1
Vähennyskelpoiset tappiot ja muut jaksotuserot -0,4 -1,9
Yhteensä 1,1 -4,5Konsernilla oli 31.12.2011 yhteensä 5,2 (2010: 5,2) miljoonaa euroa sellaisia väliaikaisia eroja, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Saamiset liittyvät ulkomaisten tytäryhtiöiden vahvistettuihin tappioihin jotka eivät vanhene, mutta niihin sisältyvän verohyödyn realisoituminen ei ole todennäköistä.


Tilikauden aikana tuloveroja on kirjattu 0,2 miljoonaa euroa omaan pääomaan (2010 pienentänyt omaa pääomaa 0,6 miljoonaa euroa) ja omassa pääomassa on -0,3 (2010: -0,5) miljoonaa euroa kirjattuja veroja.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.