14. Muut pitkäaikaiset saamiset


milj. €, 31.12. 2011 2010
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,0 0,9
Muut lainasaamiset 0,6 0,5
Sähköjohdannaiset 0,8
Cross currency swap 0,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,2
Yhteensä 1,8 2,4Lainasaamisissa on sekä korollisia että korottomia saamisia. Kirja-arvot eivät merkittävästi poikkea käyvästä arvosta.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.