15. Vaihto-omaisuus


milj. €, 31.12. 2011 2010
Aineet ja tarvikkeet 31,2 28,3
Keskeneräiset tuotteet 31,8 32,4
Valmiit tuotteet ja tavarat 88,3 70,3
Yhteensä 151,4 131,1Vaihto-omaisuuden arvoa on alennettu nettorealisointiarvoa vastaavaksi kirjaamalla tilikauden kuluksi 7,7 (2010: 12,4) miljoonaa euroa. Lisäksi vaihto-omaisuuden arvo on alentunut Turun tehtaalla sattuneen tulipalon vuoksi 2,2 miljoonaa euroa, joka on tilinpäätöksessä arvioitu saatavan vakuutuskorvauksina ja jotka on kohdistettu vastaaviin kulueriin. Aikaisemmilla tilikausilla kirjattuja kuluja on peruutettu 0,0 (2010: 0,4) miljoonaa euroa.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.