17. Rahavarat


milj. €, 31.12. 2011 2010
Käteinen raha ja pankkitilit 52,7 47,6
Rahamarkkinasijoitukset 70,3 41,9
Yhteensä 123,0 89,5Rahavaroihin sisältyvät rahamarkkinasijoitukset ovat pankkien ja yritysten emittoimia sijoitus- ja yritystodistuksia, joiden maturiteetti on enintään 3 kuukautta.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.