19. Varaukset


milj. € Eläkevaraukset Muut varaukset Yhteensä
1.1.2011 0,3 0,2 0,4
Valuuttakurssien vaikutus
Käytetyt varaukset -0,2 -0,2
Varausten lisäykset
0,0 0,0
31.12.2011 0,3 0,0 0,3
milj. €, 31.12.
2011 2010
Pitkäaikaiset varaukset
0,3 0,4
Lyhytaikaiset varaukset
0,0
Yhteensä
0,3 0,4
Eläkevaraus


Eläkevarauksiin sisältyy työttömyyseläkekuluvarauksia vuonna 2009 irtisanotuista henkilöistä, jotka eivät ole toistaiseksi työllistyneet tai mahdollisesti eivät tule työllistymään tai eivät ole saaneet työttömyyseläkepäätöstä. Varauksen odotetaan realisoituvan seuraavan 1–3 vuoden aikana.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.