2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut


milj. € 2011 2010
Myyntivoitto kiinteistöosakeyhtiön myynnistä 4,1
Muut myyntivoitot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä 0,3 0,2
Vuokratuotot 0,5 1,0
Vakuutuskorvaus 0,6
Kurssivoitot ja -tappiot 0,7 -5,1
Muut liiketoiminnan tuotot 1,3 1,1
Muut liiketoiminnan kulut -0,4 -0,2
Yhteensä 3,0 1,2

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.