21. Muut pitkäaikaiset velat


milj. €, 31.12. 2011 2010
Johdannaissopimukset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa 0,2
Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,1
Yhteensä 0,3 0,1

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.