22. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat


milj. €, 31.12. 2011 2010
Ostovelat 66,3 49,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 6,4 12,7
Muut velat osakkuusyhtiöille 0,2 0,3
Siirtovelat 59,1 47,2
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 1,1 1,0
Muut velat 14,0 12,1
Yhteensä 147,2 122,3Muiden velkojen merkittävin erä on arvonlisäverovelat 3,5 (2010: 5,6) miljoonaa euroa.


SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT


milj. €, 31.12. 2011 2010
Osakekannustinjärjestelmästä aiheutuvat velat 0,5 0,6
Muut jaksotetut palkat henkilösivumenoineen 35,1 34,1
Maksamattomat hintaoikaisut 9,2 0,7
Maksamattomat rojaltit 4,7 4,1
Maksamattomat alennukset 1,4 0,8
Maksamattomat tutkimuskulut 1,3 0,9
Siirtyvät korot 0,3 0,3
Muut siirtovelat 6,6 5,7
Yhteensä 59,1 47,2Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen lyhytaikaisuudesta johtuen kirjanpitoarvot eivät merkittävästi poikkea käyvistä arvoista.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.