23. Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin


milj. €, 31.12. 2011 2010
Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa


Pitkäaikaiset 0,3 0,8

Lyhytaikaiset 0,0 1,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvaratJohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 0,2 0,2
Lainat ja muut saamiset


Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,6

Myyntisaamiset 155,3 118,3

Muut saamiset 9,6 5,6

Rahavarat 123,0 89,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat


Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,0

Rahamarkkinasijoitukset 77,7
Rahoitusvarat yhteensä 291,1 295,8

Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa


Pitkäaikaiset 0,2

Lyhytaikaiset 0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelatJohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 0,9 1,0
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat


Pitkäaikaiset korolliset velat 66,0 87,5

Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,1

Ostovelat 66,3 49,0

Muut lyhytaikaiset velat 15,7 6,2

Lyhytaikaiset korolliset velat 22,7 22,5
Rahoitusvelat yhteensä 172,0 166,3

Taseessa johdannaissopimukset sisältyvät muihin saamisiin ja muihin velkoihin.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.