3. Poistot ja arvonalentumiset


TOIMINTOKOHTAISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET


milj. € 2011 2010
Myytyjen suoritteiden kulut 14,7 15,3
Myynti ja markkinointi 14,2 9,8
Tutkimus ja kehitys 5,4 6,3
Hallinto 8,2 7,6
Yhteensä 42,5 38,9POISTOT JA ARVONALENTUMISET HYÖDYKERYHMITTÄIN


milj. € 2011 2010
Rakennukset ja rakennelmat 6,8 7,5
Koneet ja kalusto 18,4 19,0
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 25,3 26,6Aineettomat oikeudet 15,7 11,1
Muut aineettomat hyödykkeet 1,5 1,1
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 17,2 12,2Tilikaudella on kirjattu arvonalennus 6,3 (2010: 2,8) miljoonaa euroa aineettomista oikeuksista myynnin ja markkinoinnin kuluihin sekä arvonalennus 0,1 (2010: 0,0) miljoonaa euroa koneista ja kalustosta hallinnon kuluihin. Lisäksi on peruutettu arvonalennusta 0,2 (2010: 0,0) miljoonaa euroa maa-alueista hallinnon kuluihin. Selvitys poistojen perusteista on esitetty tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.