Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 

 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

milj. € Liitetieto Osake- pääoma Ylikurssi- rahasto Käyttö- rahasto Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräys- vallattomien omistajien osuudet Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010
92,2 17,8 23,0 0,0 -5,7 311,7 0,0 439,1
Tilikauden tulos
          184,7 0,0 184,7
Muut laajan tuloksen erät:
               
Rahavirran suojauksen arvonmuutos         1,6
    1,6
Muuntoerot      
  1,3     1,3
       


     
Tapahtumat omistajien kanssa:      


     
Osingonjako ja pääoman palautus 18     -14,1     -141,0   -155,1
Omat osakkeet 18           -4,6   -4,6
Osakekannustinjärjestelmä 4           0,5   0,5
Muut muutokset         -0,0   -0,1   -0,1
Oma pääoma 31.12.2010   92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos
          209,5 0,0 209,5
Muut laajan tuloksen erät:
               
Rahavirran suojauksen arvonmuutos         -1,4
    -1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos         -0,3
    -0,3
Muuntoerot      
  0,6     0,6
       


     
Tapahtumat omistajien kanssa:      


     
Osingonjako ja pääoman palautus 18     -8,5     -169,0   -177,5
Osakekannustinjärjestelmä 4           1,7   1,7
Siirto oman pääoman erien välillä     -17,8   17,8        
Muut muutokset         0,0   -0,1   -0,1
Oma pääoma 31.12.2011
92,2   0,5 17,6 -3,7 393,3 0,0 500,0
                   
                   

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.