Taloudellisia tunnuslukuja

 

ORIONIN TUNNUSLUKUJA 2007–2011

 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos %
Liikevaihto, milj. € 680,0 710,7 771,5 849,9 917,9 +8,0 %
Ulkomaantoiminta, milj. € 479,0 493,6 548,2 620,7 677,2 +9,1 %
  % liikevaihdosta 70,4 % 69,4 % 71,1 % 73,0 % 73,8 %  
Liikevoitto, milj. € 192,0 185,0 207,0 254,2 282,9 +11,3 %
  % liikevaihdosta 28,2 % 26,0 % 26,8 % 29,9 % 30,8 %  
Voitto ennen veroja, milj. € 193,4 184,2 203,7 252,6 282,0 +11,6 %
  % liikevaihdosta 28,4 % 25,9 % 26,4 % 29,7 % 30,7 %  
Tuloverot, milj. € 49,5 47,8 52,3 67,9 72,4 +6,6 %
T&K-kulut, milj. € 85,0 90,0 95,2 85,5 87,5 +2,3 %
  % liikevaihdosta 12,5 % 12,7 % 12,3 % 10,1 % 9,5 %  
Investoinnit, milj. € 35,3 56,8 60,4 39,2 49,5 +26,4 %
  % liikevaihdosta 5,2 % 8,0 % 7,8 % 4,6 % 5,4 %  
Taseen loppusumma, milj. € 565,7 695,5 727,1 745,8 779,1 +4,5 %
Omavaraisuusaste, % 76,2 % 60,2 % 60,6 % 62,7 % 64,2 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -20,0 % -7,1 % -8,9 % -12,2 % -6,9 %  
Korollinen vieras pääoma, milj. € 4,0 146,3 131,5 110,0 88,7 -19,4 %
Koroton vieras pääoma, milj. € 130,5 130,6 156,5 168,4 190,5 +13,1 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. € 90,4 176,1 170,5 167,2 123,0 -26,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 44,8 % 38,5 % 37,4 % 45,0 % 49,4 %  
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 33,5 % 32,1 % 35,3 % 40,7 % 43,3 %  
Henkilömäärä kauden lopussa, hlöä 3 176 3 309 3 147 3 131 3 425 +9,4 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin, hlöä 3 160 3 270 3 192 3 137 3 328 +6,1 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. € 156,3 170,9 171,4 170,3 186,0 +9,2 %


           
               

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

 

milj. € 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 639,7 667,6 728,5 806,2 870,6 +8,0 %
  Alkuperälääkkeet 259,6 278,1 324,0 370,9 408,9 +10,3 %
  Erityistuotteet 252,5 260,5 274,8 298,6 320,8 +7,4 %
  Eläinlääkkeet 66,8 67,2 62,1 67,5 67,8 +0,4 %
  Fermion 38,1 36,1 41,4 44,9 43,3 -3,5 %
  Sopimusvalmistus ja muut 22,6 25,7 26,2 24,4 29,7 +22,1 %
Diagnostiikkaliiketoiminta 42,0 45,0 45,2 46,1 49,5 +7,5 %
Konsernierät -1,7 -1,9 -2,2 -2,4 -2,2 -6,5 %
Konserni yhteensä 680,0 710,7 771,5 849,9 917,9 +8,0 %
               
               

ORIONIN OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 2007–2011

 
2007 2008 2009 2010 2011 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 1,02 0,97 1,07 1,31 1,49 +13,5 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,02 0,97 1,07 1,31 1,49 +13,5 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, € 0,92 0,66 1,03 1,26 1,10 -13,0 %
Osakekohtainen oma pääoma, € 3,05 2,97 3,11 3,32 3,55 +6,9 %
Osingonjako, milj € 141,3 133,9 141,0 168,9 183,1¹ +8,4 %
Osingonjakosuhde, % 98,0 % 97,9 % 93,5 % 91,6 % 87,2 %¹  
Osakekohtainen osinko, € 1,00 0,95 1,00 1,20 1,30¹ +8,3 %
Pääoman palautus käyttörahastosta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, €     0,10 0,06 0,12¹  
A-osake            
  Osakemäärä 31.12., kpl 52 558 688 51 440 668 51 340 668 47 563 565 44 993 218  
  Efektiivinen osinkotuotto, % 6,2 % 7,9 % 6,6 % 7,3 % 8,6 %¹  
  Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 15,78 12,37 14,07 12,52 10,19  
  Päätöskurssi 31.12., € 16,10 12,00 15,06 16,40 15,18  
  Kauden alin kurssi, € 15,07 10,50 10,42 12,21 13,10  
  Kauden keskikurssi, € 16,57 12,98 12,65 15,13 16,09  
  Kauden ylin kurssi, € 20,49 16,40 15,75 17,82 18,05  
  Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 3 866 2 508 3 816 7 780 4 586  
    Vaihdon osuus osakemäärästä, % 7,2 % 4,8 % 7,4 % 15,8 % 9,9 %  
B-osake            
  Osakemäärä 31.12., ilman omia osakkeita, kpl 88 699 140 89 492 324 89 637 130 93 177 609 95 850 856  
  Omat osakkeet 31.12., kpl   324 836 280 030 516 654 413 754  
  Osakemäärä 31.12., ml. omat osakkeet, kpl 88 699 140 89 817 160 89 917 160 93 694 263 96 264 610  
  Efektiivinen osinkotuotto, % 6,2 % 7,9 % 6,6 % 7,3 % 8,6 %¹  
  Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 15,72 12,44 14,07 12,50 10,10  
  Päätöskurssi 31.12., € 16,03 12,07 15,05 16,37 15,05  
  Kauden alin kurssi, € 15,22 10,30 10,35 13,20 13,19  
  Kauden keskikurssi, € 16,12 12,85 12,21 15,10 16,09  
  Kauden ylin kurssi, € 20,53 16,44 15,34 17,88 18,14  
  Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 96 266 73 719 84 569 93 247 77 594  
    Vaihdon osuus osakemäärästä, % 110,5 % 82,6 % 94,1 % 101,2 % 81,8 %  
Osakkeita yhteensä 31.12., kpl 141 257 828 141 257 828 141 257 828 141 257 828 141 257 828  
  Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman omia osakkeita, kpl 141 257 828 141 002 720 140 969 942 140 917 406 140 827 159  
Osakkeiden kokonaisvaihto, % koko osakemäärästä 70,9 % 54,1 % 62,6 % 71,5 % 58,2 %  
Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. € 2 268,0 1 697,5 2 122,2 2 305,4 2 125,6  
                 
                 

¹ Vuoden 2011 osakekohtainen osinko 1,30 euroa on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa vapaan oman pääoman jakamista pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osaketta kohden.LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

 

milj. € 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 197,1 188,5 210,6 252,2 287,6 +14,0 %
Diagnostiikkaliiketoiminta 6,3 6,1 5,6 6,1 4,9 -20,4 %
Konsernierät -11,4 -9,6 -9,2 -4,1 -9,5 +131,4 %
Konserni yhteensä 192,0 185,0 207,0 254,2 282,9 +11,3 %
             

 

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

 

milj. € 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos %
Liikevaihto 639,7 667,6 728,5 806,2 870,6 +8,0 %
Liikevoitto 197,1 188,5 210,6 252,2 287,6 +14,0 %
  % liikevaihdosta 30,8 % 28,2 % 28,9 % 31,3 % 33,0 %  
T&K-kulut 80,7 85,4 89,4 79,5 81,1 +2,1 %
  % liikevaihdosta 12,6 % 12,8 % 12,3 % 9,9 % 9,3 %  
Investoinnit 32,5 53,3 57,6 36,2 38,8 +7,3 %
  % liikevaihdosta 5,1 % 8,0 % 7,9 % 4,5 % 4,5 %  
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 292,3 307,5 346,5 397,1 420,2 +5,8 %
Varat 428,1 466,8 504,0 527,7 597,5 +13,2 %
Velat 76,9 77,0 101,7 102,1 132,2 +29,5 %
Henkilömäärä kauden lopussa 2 864 2 995 2 829 2 802 3 079 +9,9 %
               

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

 

milj. €

2009 2010 2011 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan® Parkinsonin tauti   234,9 252,7 266,7 +5,5 %
Simdax® Sydämen vajaatoiminta   29,4 39,9 44,0 +10,4 %
Precedex® Tehohoitorauhoite   14,6 27,2 33,0 +21,3 %
Easyhaler®-tuoteperhe Astma, keuhkoahtaumatauti   24,9 28,1 30,5 +8,6 %
Burana® Tulehdus, kipu   19,9 21,5 23,5 +9,2 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® Eläinrauhoitteet   19,3 24,2 23,2 -3,9 %
Marevan® Verenohennus   11,2 13,1 15,6 +19,5 %
Divina®-sarja Vaihdevuosioireet   13,2 13,3 13,2 -0,7 %
Enanton® Eturauhassyöpä   11,9 13,0 12,0 -7,7 %
Solomet® Tulehdussairaudet   8,2 8,6 10,7 +24,8 %
Yhteensä

387,4 441,5 472,4 +7,0 %
  Osuus lääkeliikevaihdosta, %     53 % 55 % 54 %  
               

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

 

milj. € 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos %
Liikevaihto 42,0 45,0 45,2 46,1 49,5 +7,5 %
Liikevoitto 6,3 6,1 5,6 6,1 4,9 -20,4 %
  % liikevaihdosta 15,0 % 13,6 % 12,3 % 13,3 % 9,9 %  
T&K-kulut 4,4 4,8 5,9 6,0 6,4 +6,2 %
  % liikevaihdosta 10,6 % 10,6 % 13,0 % 13,1 % 12,9 %  
Investoinnit 1,6 2,8 2,5 2,5 10,4 +315,1 %
  % liikevaihdosta 3,7 % 6,2 % 5,6 % 5,5 % 21,1 %  
Varat 27,8 28,2 30,3 34,2 44,4 +29,9 %
Velat 6,1 8,0 9,4 9,1 17,4 +91,6 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 283 287 291 302 322 +6,7 %
               

 

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

milj. € 1‒3/10 4‒6/10 7‒9/10 10‒12/10 1‒3/11 4‒6/11 7‒9/11 10‒12/11 2011
Lääkeliiketoiminta 203,3 196,0 203,2 203,7 231,0 215,9 199,8 223,8 870,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 11,7 12,1 10,5 11,8 13,7 11,7 11,3 12,9 49,5
Konsernierät -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -2,2
Konserni yhteensä 214,5 207,4 213,2 214,9 244,1 227,0 210,7 236,1 917,9
                   

  

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

milj. € 1‒3/10 4‒6/10 7‒9/10 10‒12/10 1‒3/11 4‒6/11 7‒9/11 10‒12/11 2011
Lääkeliiketoiminta 70,5 60,4 71,5 49,9 92,3 67,1 66,8 61,4 287,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,2 1,9 1,0 1,0 2,8 0,7 0,8 0,7 4,9
Konsernierät -1,7 -2,3 -1,8 1,7 -2,1 -2,7 -2,1 -2,5 -9,5
Konserni yhteensä 71,0 60,0 70,6 52,6 92,9 65,1 65,4 59,6 282,9
                   

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

milj. € 1‒3/10 4‒6/10 7‒9/10 10‒12/10 1‒3/11 4‒6/11 7‒9/11 10‒12/11 2011
Suomi 56,9 53,7 57,6 61,0 59,1 59,8 60,1 61,7 240,7
Skandinavia 29,0 28,1 28,4 28,6 33,4 30,3 28,1 28,5 120,2
Muu Eurooppa 72,1 72,7 70,0 77,4 80,2 77,2 71,5 79,6 308,5
Pohjois-Amerikka 30,3 26,3 31,1 22,1 38,7 29,2 24,0 36,0 127,9
Muut maat 26,1 26,7 26,0 25,8 32,8 30,6 26,9 30,3 120,6
Konserni yhteensä 214,5 207,4 213,2 214,9 244,1 227,0 210,7 236,1 917,9
                   

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.