Avainluvut

 

AVAINLUKUJA


2011 2010 Muutos %
Liikevaihto, milj. €

917,9 849,9 +8,0 %
Ulkomaantoiminta, milj. €

677,2 620,7 +9,1 %

% liikevaihdosta

73,8 % 73,0 %
Liikevoitto, milj. €

282,9 254,2 +11,3 %

% liikevaihdosta

30,8 % 29,9 %
Voitto ennen veroja, milj. €

282,0 252,6 +11,6 %

% liikevaihdosta

30,7 % 29,7 %
T&K-kulut, milj. €

87,5 85,5 +2,3 %

% liikevaihdosta

9,5 % 10,1 %
Omavaraisuusaste, %

64,2 % 62,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %

-6,9 % -12,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %

49,4 % 45,0 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %

43,3 % 40,7 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, €

1,49 1,31 +13,5 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €

1,49 1,31 +13,5 %
Osakekohtainan rahavirta ennen rahoituseriä, €

1,10 1,26 -13,0 %
Osakekohtainen osinko, €

1,30¹ 1,20 +8,3 %
Pääoman palautus, €

0,12¹ 0,06
Henkilömäärä kauden lopussa, hlöä

3 425 3 131 +9,4 %¹ Vuoden 2011 osakekohtainen osinko 1,30 euroa on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa vapaan oman pääoman jakamista pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osaketta kohden.

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA


milj. €

2011 2010 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan® Parkinsonin tauti 266,7 252,7 +5,5 %
Simdax® Sydämen vajaatoiminta 44,0 39,9 +10,4 %
Precedex® Tehohoitorauhoite 33,0 27,2 +21,3 %
Easyhaler®-tuoteperhe Astma, keuhkoahtaumatauti 30,5 28,1 +8,6 %
Burana® Tulehdus, kipu 23,5 21,5 +9,2 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® Eläinrauhoitteet 23,2 24,2 -3,9 %
Marevan® Verenohennus 15,6 13,1 +19,5 %
Divina®-sarja Vaihdevuosioireet 13,2 13,3 -0,7 %
Enanton® Eturauhassyöpä 12,0 13,0 -7,7 %
Solomet® Tulehdussairaudet 10,7 8,6 +24,8 %
Yhteensä

472,4 441,5 +7,0 %

Osuus lääkeliikevaihdosta, %

54 % 55 %

Liikevaihto ja liikevoitto

 

Liikevaihto ja liikevoitto

 

Pääoman tuotto

 

Pääoman tuotto

 

Omavaraisuusaste ja vieras pääoma

 

Omavaraisuusaste ja vieras pääoma

 

Tutkimus- ja kehityskulut

 

Tutkimus- ja kehityskulut

 

Henkilöstö alueittain 31.12.2011

 

Henkilöstö alueittain 31.12.2011

 

Osakekohtainen tulos ja osinko

 

Osakekohtainen tulos ja osinko