Hyvinvointia rakentamassa

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Asiakaspiirimme koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista (ml. erikois- ja yleislääkärit, eläinlääkärit, apteekit, sairaalat, terveyskeskukset, lääkäriasemat ja laboratoriot). Myös kuluttajat lemmikkeineen ovat meille tärkeä asiakasryhmä.

  • Konsernin liikevaihto vuodelta 2011 oli 918 miljoonaa euroa ja liikevoitto 283 miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja kehitykseen Orion panosti 88 miljoonaa euroa.
  • Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. Päämarkkina-alueemme on Suomi ja konsernimme oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat. Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla toimimme partnereiden kautta.
  • Konsernin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 3 425 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 705 henkilöä ja loput 720 muissa maissa.
  • Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksilla ORNAV ja ORNBV.
  • Konsernin aputoiminimiä ovat Orion Pharma, Fermion ja Orion Diagnostica.

Liikevaihto tulosyksiköittäin

 

Liikevaihto tulosyksiköittäin

 

Liikevaihto markkina-alueittain

 

Liikevaihto markkina-alueittain

 

Liikevaihto jakelukanavittain

 

Liikevaihto jakelukanavittain