Orionilla jälleen vahva vuosi


Vuosi 2011 oli Orionille hyvä – jatkoimme kasvua ja vahvistimme asemaamme valituilla markkina-alueilla. Olemme tyytyväisiä Orionin kehitykseen vallitsevassa markkinatilanteessa, jossa terveydenhuoltoon kohdistuvat säästöpaineet luovat haasteita lääkeyhtiöiden kasvulle. Jatkoimme vuonna 2011 pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä yhtiön tulevaisuuden menestyksen rakentamiseksi.

Liikevaihto ja -voitto edelleen kasvussa 

Orionin liikevaihto vuonna 2011 kasvoi kahdeksan prosenttia 918 miljoonaan euroon ja liikevoitto 11 prosenttia 283 miljoonaan euroon. Stalevo® ja Comtan® -Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle kasvoivat edelleen, mutta tuoteperheen koko markkinamyynti samoin kuin Stalevo® ja Comtess® -tuotteiden myynti Orionin oman myyntikentän kautta kuitenkin laskivat odotetusti hieman. Muun tuotteistomme liikevaihto kasvoi ilahduttavasti läpi vuoden, ja kasvumme oli useimmilla markkinoilla lääkemarkkinan yleistä kehitystä nopeampaa. Myös Suomessa Orion kasvoi lääkemarkkinan kasvua nopeammin.

Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden myynnit kasvoivat vuoden aikana. Erityisesti Precedex®-tehohoitorauhoite ja Simdax®-sydänlääke olivat hyvässä kasvuvauhdissa. Geneerisissä lääkkeissä ja itsehoitovalmisteissa pohjaa kasvulle loivat tuotelanseeraukset, joiden lukumäärä säilyi korkealla tasolla.

Liikevaihto tulosyksiköittäin

 

Liikevaihto tulosyksiköittäin

 

Osakekohtainen tulos ja osinko

 

Osakekohtainen tulos ja osinko

 

Tulevaisuuden menestystä rakennetaan 

Useilla lääkeyhtiöillä on lähivuosina edessään tilanne, jossa merkittävien tuotteiden patentit päättyvät. Tämä kehitys luo muutostilanteen lääkemarkkinoille ja lääkkeitä valmistaville yrityksille – myös Orionille. Alkaneena vuonna markkinoille tulevat ensimmäiset geneeriset kilpailijat Parkinson-lääkkeillemme, mikä vaikuttaa liiketoimintaamme. Olemme valmistautuneet jo pitkään tuleviin haasteisiin ja vuonna 2011 jatkoimme pohjan luomista tulevaisuudelle.

Yksi vuoden tärkeimmistä merkkipaaluista oli dexdor®-tehohoitorauhoitteen saama keskitetty myyntilupa Eurooppaan. Tuotteen lanseeraukset ovat hyvässä vauhdissa ja uskomme, että dexdor® nousee tulevien vuosien aikana yhdeksi tärkeimmistä tuotteistamme.

Toinen merkittävä päänavaus oli syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta koskevan tutkimusyhteistyön aloittaminen yhdysvaltalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa. Yhteistyö vahvistaa syöpälääkkeiden tutkimus- ja kehitystyötä molemmissa yrityksissä, ja sopimus myös noudattaa Orionin T&K-strategiaa keskittyä riskit ja tuotot jakaviin kumppanuuksiin.

Muita tärkeitä kehitysaskeleita vuoden aikana olivat kehitteillä olevia Easyhaler-yhdistelmävalmisteita koskeva markkinointisopimus Nycomedin kanssa sekä Orion Diagnostican teknologiahankinta, joka vahvistaa yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspohjaa.

Jatkoimme investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteistyötoimintamallin mukaisesti. Olemme jatkaneet yksikön koko toimintamallin kehittämistä siten, että Orion keskittyy tuotteen kehityskaaren osalta vain tiettyihin osa-alueisiin ja muita osa-alueita teemme yhteistyökumppaniverkostossa.

Orionin monipuolinen tuotteisto sisältää myös eläinlääkkeet, jotka eivät ole hintasäännöstelyn alaisia, vaan hinnanasetanta perustuu markkinoiden toimivuuteen. Fermion ja sopimusvalmistustoiminta ovat tyypillisiä liiketoimintoja, joissa asiakaskunta muodostuu muista lääkeyrityksistä.


Osaava henkilöstö toiminnan tukirankana  

Kiitokset vuoden 2011 hyvistä tuloksista ja saavutuksista kuuluvat kaikille orionilaisille. Tuotantomäärien kasvun myötä palkkasimme vuoden aikana yli 250 uutta työntekijää lähinnä tuotantoon. Orionin menestyksen taustalla on kaikissa yksiköissämme tehty luja ja sitoutunut työ. Mielestäni erinomainen esimerkki orionilaisten yhteishengestä nähtiin reagoinnissa Orionin Turun lääkevalmistetehtaalla marraskuussa sattuneeseen tulipaloon. Haastavan tilanteen edessä orionilaiset vetivät yhtä köyttä, minkä ansiosta onnistuimme käynnistämään tehtaan tuotannon uudelleen ennakoitua nopeammin. Kokonaisuutena tulipalon aiheuttamat taloudelliset vahingot jäänevät kohtuullisen pieniksi.

Jatkamme hyvinvoinnin rakentamista yhteistyökumppaniemme kanssa.

Timo Lappalainen