Alkuperälääkkeet – kolme vahvaa terapia-aluetta


Alkuperälääkkeet muodostavat Orionin suurimman tulosyksikön. Yksikön tavoite on valmistaa valituille ydinterapia-alueille innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia alkuperälääkkeitä helpottamaan potilaiden elämää. Valitut ydinterapia-alueet ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet ja tehohoito sekä keuhkosairaudet. Orionin oman tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneiden lääkkeiden lisäksi yksikkö myy ja markkinoi myös muiden lääkeyhtiöiden alkuperälääkkeitä.

Vuonna 2011 tulosyksikön hyvä kehitys jatkui – myynti kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna; selvästi kansainvälisten lääkemarkkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Kehitys oli positiivista kaikilla yksikön terapia-alueilla.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet menestyivät edelleen hyvin vuonna 2011. Tuotteiden patenttisuoja on päättymässä lähivuosina, ja ensimmäiset geneeriset kilpailijat tulevat markkinoille vuoden 2012 aikana. Stalevo®-lippulaivatuotteen tietosuoja on voimassa pidempään Euroopassa, jossa kilpailun odotetaan kiristyvän vasta vuonna 2014. Parkinsonin taudin hoitoon suunnatut lääkkeet tulevat jatkossakin säilymään merkittävänä osana Orionin tuoteportfoliota. Niiden rinnalle on kuitenkin jo noussut uusia tukipilareita.

Yksi vuoden kohokohdista koettiin syyskuussa, kun Euroopan komissio antoi keskitetyn myyntiluvan Orionin uudelle dexdor®-tehohoitorauhoitteelle, jonka vaikuttava aine on Orionin molekyylikeksintö deksmedetomidiini. Tuotteen lanseeraukset ja niihin tähtäävät toimenpiteet eri puolilla Eurooppaa ovat käynnissä ja etenevät suunnitellusti. Deksmedetomidiini (Precedex®) on menestynyt partnerimme Hospiran myymänä viime vuosina hyvin erityisesti Yhdysvalloissa, ja uskommekin dexdor®-tuotteen tuovan meille tulevina vuosina merkittävää myyntiä myös Euroopassa, jossa markkinoimme sitä pääsääntöisesti itse.

Orionin sydämen vaikean vaajatoiminnan hoitoon kehittämä Simdax®-lääke jatkoi vakaata kasvuaan. Orion hankki vuonna 2009 Abbott-lääkeyhtiöltä takaisin oikeudet Simdaxiin, ja tuotteen haltuunotto saatettiin loppuun vuoden 2011 aikana. Simdax on vahvistanut Orionin asemaa Euroopan-laajuisena tehohoito-osaajana, ja tuote on ollut merkittävässä roolissa Orionin toiminnan laajentamisessa Euroopassa. Tämä on luonut Orionille hyvän maantieteellisen peiton ja verkoston, jota voimme hyödyntää muun muassa dexdor®-tehohoitorauhoitteen tuomisessa markkinoille.

Orionin Alkuperälääkkeet-yksikön keskeinen lähitulevaisuuden tavoite on myös keuhkosairauksien hoitoon kehitetyn Easyhaler®-tuoteperheen markkinoiden kasvattaminen. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi kasvuaan vuoden 2011 aikana, ja vuoden lopussa markkinoimme itse Easyhaler-tuoteperhettä 14 maassa. Myös partnerimyynnin kehitys oli positiivista. Tulevaisuuden mahdollisuuksia rakensimme solmimalla elokuussa yhteistyösopimuksen Nycomedin kanssa kehitteillä olevien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinoinnista Euroopan suurimmissa maissa sekä lisensioinnin ja jakelun järjestämisestä yksinoikeudella Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella.

Onkologian alueella jatkoimme tuoteportfoliomme kehittämistä valituilla markkinoilla. Esimerkiksi eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Vantas®-lääkkeen myyntialue laajeni seitsemällä maalla vuoden aikana.


Alkuperälääkkeet

Liikevaihto

Alkuperälääkkeet

 

Alkuperälääkkeet

Osuus liikevaihdostaAlkuperälääkkeet