Erityistuotteet – geneerisiä reseptilääkkeitä ja itsehoitotuotteita


Orionin toiseksi suurin tulosyksikkö Erityistuotteet tuo pääasiassa Euroopan markkinoille perusterveydenhuollon geneerisiä reseptilääkkeitä ja itsehoitotuotteita. Orion myy sekä itse kehittämiään ja valmistamiaan että yhteistyökumppaniensa kehittämiä tuotteita.

Vuonna 2011 yksikkö jatkoi vakaata kasvua keskeisimmillä markkina-alueillaan. Erityistuotteet-tulosyksikkö toteutti vuoden aikana 135 tuotelanseerausta, jotka jakautuivat tasaisesti eri markkina-alueiden kesken. Korkea lanseerausten määrä kuvastaa myös tuotteiston kasvupotentiaalia.

Pohjoismaissa menestyivät erityisesti reseptivalmisteet. Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa Orionin erityistuotteet saavuttivat kaksinumeroisia kasvuprosentteja. Suomessakin Orionin erityistuotteiden myynti kasvoi lääkemarkkinan yleistä kasvua nopeammin. Itsehoitotuotteissa etenkin Orionin D-vitamiinivalmiste DeviSol kasvatti suosiotaan. Orionin geneeristen tuotteiden menestymisen ansiosta myös monissa Itä-Euroopan maissa saavutettiin selvää kasvua.

Yhteiskuntien säästötavoitteet eri puolilla Eurooppaa koskevat myös terveydenhuoltojärjestelmiä, mikä näkyy lääkealalla esimerkiksi tiukentuneiden hinnoittelumekanismien muodostumisena. Tämä kiristää entisestään hintakilpailua. Orion pyrkii jatkossakin vastaamaan kilpailuun tuomalla markkinoille tasaisesti uusia geneerisiä valmisteita ja itsehoitotuotteita.

Erityistuotteet

Liikevaihto

Erityistuotteet

 

Erityistuotteet

Osuus liikevaihdosta

Erityistuotteet