Fermion – vakaata kehitystä


Fermion valmistaa lääkeaineet Orionin omiin alkuperälääkkeisiin ja osallistuu niiden kehitystyöhön. Fermion valmistaa myös geneerisiä lääkeaineita Orionille sekä eri lääkeyhtiöille maailmanlaajuisesti.

Fermionin tulos säilyi hyvällä tasolla vuonna 2011 täyden käyttöasteen ja tehokkaiden valmistusprosessien ansiosta. Kiristyvästä maailmanlaajuisesta kilpailutilanteesta huolimatta Fermion onnistui säilyttämään markkinaosuutensa ja oli myös maailman markkinajohtaja muutamien tuotteiden osalta.

Vuonna 2011 Hangossa valmistettiin muun muassa yli 100 tonnia entakaponia ja saavutettiin uusi tuotantoennätys. Entakaponi on Parkinsonin taudin hoidossa käytettävien Orionin Stalevo®- ja Comtan®/Comtess® -alkuperälääkkeiden vaikuttava aine.

Fermionin Oulun tehtaalla käynnissä oleva merkittävä laajennushanke, joka mahdollistaa korkea-aktiivisten aineiden valmistuskapasiteetin lisäämisen, eteni vuoden 2011 aikana suunnitellusti.

Fermion

Liikevaihto

Fermion

 

Fermion

Osuus liikevaihdosta

Fermion