Sopimusvalmistus ja muut – voimakkaan
kasvun vuosi

Sopimusvalmistuksessa Orion tarjoaa asiakkaan tarpeisiin lääkkeen valmistukseen, pakkaamiseen ja analysointiin liittyviä palveluja.

Vuosi 2011 oli Orionin sopimusvalmistuksessa voimakkaan kasvun aikaa sekä valmistusvolyymien että liikevaihdon osalta. Tärkeitä sopimusvalmistushankkeita vietiin eteenpäin ja uusia yhteistyösopimuksia saatettiin alulle.

Vuoden tärkeisiin tapahtumiin kuului Axiron™-testosteronilääkkeen valmistuksen alkaminen Orionin Turun lääkevalmistetehtaalla. Tuotteen maailmanlaajuiset markkinointioikeudet on Orionin kumppanilla Eli Lilly and Companylla. Tulevaisuudessa Axironin odotetaan nousevan valmistusmääriltään yhdeksi suurimmaksi Orionin Turun tehtaalla valmistettavaksi tuotteeksi.

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Sopimusvalmistus ja muut

Liikevaihto

Sopimusvalmistus ja muut

 

Sopimusvalmistus ja muut

Osuus liikevaihdosta

Sopimusvalmistus ja muut