Yhteistyön merkitys kasvaa tutkimustoiminnassa


Orionissa lääkeinnovaatiot syntyvät tutkimus- ja kehitysyksikössä, jossa työskentelee lääkemolekyylien kehittämisen ja optimoinnin huippuasiantuntijoita. Orionin oman tutkimus- ja kehitystyön painopiste on alkuvaiheen lääkekehityksessä. Yhteistyötä osaavien partnerien, kuten yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa, tehdään aivan tutkimuksen alku- ja loppuvaiheissa.

Yhteistyökumppanien avulla Orion voi pitää useampia tutkimushankkeita käynnissä samanaikaisesti ja keskittyä itse ydinosaamiseensa. Onnistuneista tutkimuksista hyötyy myös partneri. Vuonna 2011 Orionin tutkimushankkeet etenivät vakaasti.

Yhdessä kohti onnistumisia

Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin myyntiluvan saaminen Eurooppaan syyskuussa oli vuoden 2011 tärkeimpiä yksittäisiä saavutuksia Orionille sekä Orionin tutkimus- ja kehitysyksikölle. Uuden alkuperälääkkeen luominen on aina vuosia kestävä pitkä prosessi, joka onnistuessaan merkitsee paljon niin yksittäiselle potilaalle, Orionille kuin yhteiskunnallekin.

Toinen merkittävä kohokohta oli yhdysvaltalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa tammikuussa allekirjoitettu sopimus uudenlaisesta yhteistyöstä syöpälääkkeiden tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotteistuksessa. Sopimuksen puitteissa yritykset kehittävät yhteensä kahdeksaa lääkeaihiota, joista neljä on Orionilta ja neljä Endolta. Yhteistyö antaa molemmille yrityksille mahdollisuuden yksinoikeudella lisensoida toistensa tutkimusohjelmia ennalta päätetyissä kehitysvaiheissa. Yritykset kehittävät yhteistyön tuloksena syntyviä tuotteita yhdessä ja jakavat kaikki kehityskustannukset. Orion saa markkinointioikeudet Euroopassa ja Venäjällä, Endo puolestaan Pohjois-Amerikassa. Yritykset maksavat toisilleen rojalteja omien markkina-alueittensa myynnistä ja päättävät yhdessä tehokkaimmat markkinointikeinot muilla markkina-alueilla toisen vaiheen tutkimusten jälkeen sekä jakavat niiltä saadut tuotot.

Heti sopimuksen syntymisen jälkeen Endo hyödynsi mahdollisuutta lisensoida Orionin kehittämä uusi androgeenireseptoriantagonisti pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon. Yritykset jatkavat nyt yhdessä lääkeaihion kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kliininen tutkimus käynnistyi vuoden 2011 aikana. Tutkimusyhteistyö noudattaa Orionin uutta, jo muutaman vuoden käytössä ollutta T&K-mallia, jossa panostetaan entistä enemmän kumppanuuksiin.

Orion tavoittelee inhaloitavien, astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamista. Vuoden 2011 aikana Orion edisti tutkimusohjelmiaan uusien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden kehittämiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli-yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis ilmoitti vuonna 2011 arvioivansa parhaillaan myyntilupahakemuksen jättämisen aikataulua.

Myös useat Orionin varhaisemman vaiheen hankkeet, kuten alfa 2c -reseptorin antagonistitutkimukset, edistyivät vuoden 2011 aikana. Toisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa.

Vuoden 2011 aikana Orion jatkoi myös uuden tehokkaamman levodopa-tuotteen kehitystä. Kehitettävä tuote perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin.

Orion sai lisäksi valmiiksi pre-kliiniset tutkimukset toisella androgeenireseptoriantagonistimolekyylillä sekä toisella alfa 2c -reseptorin antagonistimolekyylillä. Lääkeaihioiden siirtyminen kliinisiin tutkimuksiin pohjautuu käynnissä olevien androgeenireseptoriantagonistin ja alfa2c -reseptorin antagonistin kliinisten tutkimusten tuloksiin.

Orionilla on lisäksi käynnissä useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan muun muassa eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.


Tutkimus- ja kehityskulut

 

Tutkimus- ja kehityskulut