Orion – vastuullinen yrityskansalainen

Lääketeollisuudessa vaatimukset toiminnan vastuullisuudelle ovat perustavanlaatuiset. Orionissa vastuullisuus tarkoittaa enemmän kuin pelkän laillisen velvoitteen täyttämistä. Vastuullisena yrityksenä kannamme huolta niin potilaista, henkilöstöstämme, ympäristöstä kuin yhteiskunnasta laajemmin. Orion myös kertoo avoimesti tavoitteistaan ja toiminnastaan vastuullisuuden alueella. Tähtäämme liiketoiminnallamme globaaleille markkinoille, joten noudatamme samoja vastuullisuusperiaatteita kaikkialla maailmassa.

Voit lukea lisää Orionin yritysvastuusta ja eettisistä toimintaohjeista konsernin verkkosivuston Vastuullisuus-osiosta. Orionin yritysvastuuraportti 2011 julkaistaan siellä toukokuussa 2012.